HyundaiCrash Test vetture Hyundai

Crash Test Hyundai i10

 

 

Vettura:

 

5 stelle

 

Bambini:

 

5 stelle

 

Crash Test Hyundai i20

 

 

Vettura:

 

5 stelle

 

Bambini:

 

N.D.

 

Crash Test Hyundai i30

 

 

Vettura:

 

5 stelle

 

Bambini:

 

5 stelle

 

Crash Test Hyundai Tucson

 

 

Vettura:

 

5 stelle

 

Bambini:

 

5 stelle

 

Crash Test Hyundai Santa Fe

 

 

Vettura:

 

5 stelle

 

Bambini:

5 stelle